Få koll på ekonomin med en budget

Att det gapar tomt på kontot trots att det inte alls var länge sedan lönen kom in är något som de flesta av oss känner igen allt för väl. Restaurangbesöken och shoppingrundorna duggar ofta allt för tätt i början av månaden vilket leder till att veckorna innan lön blir en evig kamp för att få ekonomin att gå ihop. Som om inte det räckte för vånda så har du ingen aning om var pengarna tog vägen och hur de kunde försvinna så fort även denna månad. Lyckligtvis finns det en relativt enkel lösning på detta ständiga problem och lösningen stavas budget.

Kortfattat kan man säga att en budget är en prognos för hur din kommande vecka, månad eller till och med år kommer att se ut ekonomiskt. Här väger du dina projekterade inkomster mot dina förväntade utgifter för att vara helt säker på att utgifterna inte överväger inkomsterna och således att pengarna kommer att räcka tiden ut.

På detta sätt kan du på ett relativt enkelt sätt få en övergripande blick på din ekonomi och se svart på vitt var dina största inkomstkällor finns, och framförallt var pengarna försvinner och var det går att spara.

När det gäller företag och ekonomi skulle det kännas fullkomligt orealistiskt att driva en verksamhet utan att först ha satt upp en väl planerad budget. Men trots att även privatlivet i många fall kan liknas vid en affärsverksamhet när det kommer till ekonomin är det många som drar sig för att sätta upp en egen budget.

Att det skulle vara tråkigt eller att det skulle begränsa friheten är en vanlig missuppfattning som gör att många låter bli att planera allt för noga för framtiden. Men en budget är något kommer att kunna hjälpa dig enormt både idag och i framtiden och något som varken behöver ta lång tid att göra eller begränsa livet på något sätt. Tvärtom finns det otroligt många fördelar med att göra upp en budget för sig själv eller för sin familj och nedan följer tips och råd när det kommer till att få en välinformerad överblick av sin ekonomi.

Låna pengar från naviBanker
Det är snabbt, enkelt och enkelt.

Vart tog pengarna vägen?

En av de stora fördelarna med att göra upp en budget är att få en god överblick över vart pengarna hat tagit vägen. Genom att spara alla sina kvitton i en månad blir det snabbt tydligt vad som inhandlas, vart det spenderas pengar och var det går att minska på utgifterna.

Förmodligen finns det både en, två eller tre saker som inte behövde inhandlas under månaden som gick och med hjälp av en budget blir det ännu tydligare att både se vart de pengarna som du plötsligt saknar tog vägen och vad de hade kunnat läggas på istället.

Minska onödiga utgifter

Den tråkiga sanningen är att det oftast är på de saker som vi ”unnar” oss själva som pengarna går åt och är en stor anledning till det där hålet i plånboken vid slutet av månaden. Med en budget kan de köp som låter så fantastiska i stunden, men inte är lika roliga när banksaldot är lågt, minskas drastiskt och du kommer att tacka dig själv i slutet av månaden.

En strikt budget gör att du vet precis hur mycket pengar som du har att spendera i till exempel mataffären. Det innebär att du för att inhandla något som kan tyckas onödigt så måste du avstå något annat för att kunna hålla din budget. Detta gör att småköpen minskar drastiskt och att du istället får mer valuta för pengarna i form av varor som räcker länge.

Lämna utrymme för buffert

Något som många missar att ta med i kalkylen när de gör upp sin budget för den kommande månaden är att lämna plats för sparande och för en buffert. För som alla vet går livet inte att detaljplanera och framtiden är allt annat än lätt att förutspå. Plötsliga oväntade utgifter kan utan förvarning falla från himlen och ställa livet på ända för den som inte planerat sin ekonomi rätt. Det kan vara en bil som går sönder, sjukdom eller något annat som du inte hade kunnat planera för i förväg.

Genom att lägga in en viss summa till en buffert varje månad bygger du relativt snabbt upp en bas att kunna stå på om något oväntat skulle hända. 

Budgetens fallgropar

När du sätter dig ned med penna och papper är det lätt att bli en betydligt striktare person än du visste att du egentligen var och glömma att du med största sannolikhet ändå kommer att vilja unna dig några få saker under månaden. Därför kan det vara viktigt att tänka på att en budget inte behöver vara något som är jobbigt eller svårt och absolut inte något som ska vara en börda för dig – tvärtom! För en familj med mindre barn kan det vara perfekt att budgetera för små roliga aktiviteter varje månad, eller till och med budgetera för sparande och ha en trevlig familjeresa att se fram emot.

Inte minst i början av sitt budgeterande är det väldigt lätt att bli för hård och att sätta upp en alldeles för stram budget både för sig själv och för sin familj. Det farliga med att vara överambitiös på den punkten är att det kommer att bli betydligt svårare hålla sig till vad man ha lovat. Lyckas man sedan inte med det är det lätt att bli besviken och ge upp planerna på en mer välmående privatekonomi.

Att börja lugnt och sätta upp en budget som du vet att du kommer att klara av rekommenderas. På så sätt får du en god översikt över din ekonomi och får bra koll på var pengarna försvinner varje månad. Det är mer än troligt att du följande månad kommer att tänka dig för en extra gång innan du köper något av ett infall som du egentligen inte har råd med.

Gör en speciell kolumn i budgeten för exempelvis nöje och shopping och plötsligt vet du exakt hur mycket du kan spendera på detta under månaden. Detta gör det svårare att övertyga sig själv till ett köp, för det är nämligen precis den budgeterade summan som du själv tyckte var rimlig – det är ju du som har gjort budgeten.

Familjens budget

Att ha en familj är trevligt, men långt ifrån gratis. Dessutom är det väl känt att kostnaderna för familjelivet lätt kan bli svåra att hantera och att de oväntade utgifterna mer ofta än sällan duggar tätt. Det kan röra sig om allt ifrån skolresor till ny utrustning som skridskor och skidor eller läkar- och tandläkarbesök som är allt annat än billiga. Dessa utgifter går förstås inte att budgetera för i detalj eftersom att de inte känns till på förhand. Men de är icke desto mindre viktiga att räkna in i budgeten.

Även här är det viktigt att ha en budget där en buffert räknas in. I annat fall kan det lätt hända att pengar måste tas från övriga tillfällen och budgeten blir betydligt svårare att hålla. Att ha en gemensam budget som alla i hushållet får förhålla sig till är ett bra sätt att få samtliga familjemedlemmar att arbeta tillsammans. Ett sätt att på ett extra sätt se till att alla delaktiga följer den gemensamma budgeten kan vara att sätta upp ett mål. Det kan exempelvis vara en gemensam resa som familjen kan göra i det fall budgeten hålls. Ett knep är att lägga in en resa som en del av budgeten för att tydligare se att alla i familjen arbetar mot samma mål och låta alla delaktiga se hur just deras insatser bidrar till att familjen kommer allt närmare det målet.Barnens budget

Genom att lära sina barn grunderna i privatekonomi gör man dem en gigantisk tjänst för framtiden. Att föregå med gott exempel är givetvis en grundförutsättning för att barnen ska kunna växa upp med en sund inställning till pengar och pengars värde, men det kan också vara nyttigt att låta barnen få känna på det ansvar som onekligen kommer med att hantera pengar.

En gammal beprövad metod för att göra just detta är vecko- eller månadspeng. Genom denna metod får barnen genom en liten summa pengar som de får regelbundet välja om de vill spendera allt på exempelvis godis, eller om de vill spara summan till nästa vecka.

Men för barn i allmänhet och mindre barn i synnerhet är konceptet med ekonomi ett minst sagt vagt begrepp och det kan vara mycket svårt förstå både nackdelarna med slösande av pengar och fördelarna av sparande av sina slantar.

Att lära barnen att göra upp en förenklad typ av budget kan inte bara vara kul, det har också precis samma fördelar för barnet som det har för föräldrarna. En budget lär barnet vikten av att prioritera och att med sina egna ögon se vad man vid ett senare tillfälle kan köpa om man bara har lite is i magen och sparar sin veckopeng några dagar.

Fördelarna med att göra en budget är nämligen många för personer i alla åldrar och att tidigt lära sitt barn denna metod gör att barnet får goda förutsättningar att leva ett gott och ansvarsfullt ekonomiskt liv i framtiden.

Fasta och rörliga utgifter

Det finns två typer av utgifter när det kommer till budgetar; fasta utgifter och rörliga utgifter. 

Precis som det låter är fasta utgifter de som kommer att behöva betalas varje månad oavsett vad som händer på jobbet, i livet eller i världen. Den oftast största delen i denna kategori är förstås boendet. För oavsett om du hyr eller har köpt din bostad eller om du bor i lägenhet eller hus så kommer ditt boende med största sannolikhet också vara din både största och viktigaste utgift under månaden.

Försäkringar är även dessa en fast utgift och en som ibland glöms bort när det ska göras en budget. Utöver hemförsäkringen är det inte ovanligt att ha flera försäkringar för sina värdefulla saker. Har du bil så tillkommer även där en hel del fasta kostnader i form av exempelvis bil eller vinter- och sommardäck. Dessutom måste en bilförsäkring betalas.

En tredje fast utgift är maten. Här kan man förstås själv, precis som det mesta annat, välja vilken nivå man vill lägga sig på när det kommer till pris och det finns många smarta sätt att hålla nere matkostnaderna i budgeten.

De fasta utgifterna är lätta att räkna ihop och behöver för det mesta inte justeras varje månad eftersom de är just ”fasta” och du vet vad du kommer att behöva betala varje månad. Med de rörliga utgifterna kan det bli något knepigare, men det är också här som det finns mest pengar att spara och där en budget verkligen kan göra stor skillnad.

Exempel på rörliga utgifter är nöjen som restaurangbesök och biobesök. Det kan handla om shopping eller något annat där priset för ditt nöje kan fluktuera kraftigt från månad till månad. Det kan därför vara en god idé att hålla isär de fasta och de rörliga utgifterna i din budget för att ännu lättare se var det finns möjligheter att spara in och vilka utgifter som du inte kommer ifrån att betala varje månad.

Fasta och rörliga inkomster 

Fasta och rörliga utgifter är något som så gott som alla människor har i sina liv. Något ovanligare, men långt ifrån ovanligt, är att ha en rörlig inkomst eller både en fast och en rörlig inkomst. Även detta är en viktig faktor när du skapar din budget.

I takt med att arbetsmarknaden har förändrats under de senaste åren har det också blivit allt vanligare med exempelvis timanställningar, korta vikariat eller projektanställningar. Därmed har också sätten att få sin lön blivit fler och det är vanligt att det inte är exakt samma summa som kommer in på kontot den 25:e.

En viktig sak att tänka på i sådana fall är att våga räkna lågt i budgeten. Istället för att gå efter den lön du hoppas kunna få för månaden så lönar det sig alltid att räkna med den minsta lön som du vet att du kommer att kunna få in på kontot. På så sätt behöver du inte känna stress eller oroa dig över om budgeten kommer att kunna hållas och du vet att du alltid kommer att ha pengar att röra dig med, om du håller din uppsatta budget det vill säga.

Skulle du lyckas te ett extra skift på jobbet eller på något annat sätt lyckas få in mer kapital än du hade budgeterat för blir detta bara en bonus som du sedan kan lägga in i nästa månads budget eller lägga in som en buffert för oväntade utgifter.

Budgetera enligt 50/30/20-regeln

När det gäller budgetar finns det i stort sett lika många tips och råd som det finns människor som ger ut dem, och det gäller att hitta den metod som passar just dig och ditt budgeterande allra bäst. Men en av de mest klassiska reglerna inom ämnet är en metod som både är lätt att följa och som gör att du alltid kommer att ha koll på din ekonomi. Regeln 50/30/20 går ut på att man delar upp sin disponibla inkomst i tre olika stora kategorier enligt följande:

Fasta kostnader – 50%

Boende, lån och försäkringar är några av exemplen på fasta kostnader. Dessa bör vara den största gruppen av utgifter i budgeten då de både är de dyraste och de absolut viktigaste. Med boendekostnader menas till exempel hyra eller avgift för boendet. Här tillkommer även driftkostnader såsom exempelvis el, vatten och liknande. Dessa utgifter i budgeten är kostnader som kommer att vara fasta oavsett hur inkomsterna beräknas se ut för kommande månad och är därför både viktiga och lätta att budgetera för.

Flexibla kostnader – 30 % 

Här budgeteras det för kostnader som du själv har möjlighet att råda över. Det kan gälla allt från nöjen till mat inhandling av varor till exempelvis hemmet. De flexibla kostnaderna går som namnet antyder att lägga på den nivå som du själv tycker känns rimlig, men bör enligt regeln inte överskrida 30% av din disponibla inkomst. Denna del av budgeten är den där du själv har störst makt att fördela pengarna på det sätt som du själv önskar. För en del människor är det viktigt att kunna göra vad man själv vill varje dag medan det för andra är viktigare att spara för en regnig dag eller till ett större köp längre fram. Därför är det givetvis även att möjligt att minska denna del i budgeten för att istället kunna betala av i de övriga två delarna. Men en rekommendation är att denna del av budgeten inte bör överskrida 30%.

Besparingar och skuldminskning – 20%

Budgetens minsta, men ändå kanske viktigaste kategori. Att hålla ett öga på besparingarna är ett sätt att säkerställa att kommande budgetar kommer att kunna hållas enligt plan. För genom att sätta av ett visst kapital till sparande kan du gardera dig mot de oväntade utgifter som med största sannolikhet kommer att uppstå allt efter som livet går sin stilla gång.

Att ha en hel del skulder att betala av är heller inget ovanligt. För även om du har skött din ekonomi exemplariskt under många år så har det ofta krävts ett eller flera lån vid inköp av till exempel bil eller inte minst vid köp av bostad. Räntorna för dessa lån bör givetvis ligga med i budgeten som även här spelar en viktig roll för att du ska veta exakt hur mycket pengar du har att röra dig med både inom den korta och den långa framtiden. Att budgetera för att kunna betala av eventuella lån så snabbt som möjligt gör att utgifterna för räntorna minskar i takt med avbetalningen vilket så småningom kommer att leda till att kostnaderna för dessa istället kan läggas på andra, betydligt roligare delar av budgeten.

Dessa rekommendationer är förstås endast en riktlinje för din budget och precis som med allt annat så skiljer sig olika livssituationer åt. Därför bör din budget anpassas efter just den som det gäller, huvudsaken här är dock att hålla sig realistisk för att inte riskera att de viktiga delarna av budgeten blir lidande.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att fördelarna med att skaffa sig en budget är otroligt många. Du väljer själv hur detaljerad du vill vara i din budget och hur sträng eller snäll du vill vara mot dig själv. Du får se svart på vitt vad du har råd med för inköp under exempelvis en månad och hur mycket mer inkomster du måste skaffa dig för att kunna göra exakt det som du vill göra i framtiden. Oavsett om ditt mål är att köpa ett hus eller en lägenhet, köpa en bil till dig själv eller familjen eller om du helt enkelt önskar att förbättra din levnadsstandard lite eller mycket.

Med en realistisk budget ökar chanserna att sakta men säkert skaffa sig en betydligt bättre ekonomisk utgångspunkt varje ny månad. Dessutom minskar det risken att för tidigt få slut på kapital och låter dig behålla en jämn levnadsstandard hela månaden och i slutändan hela året.

Att göra upp en budget för sig själv eller sin familj behöver absolut inte vara något som känns tråkigt eller något som måste begränsa din känsla av frihet. Tvärtom kan en budget göra att du till slut får betydligt mer pengar att röra dig med och att du kan göra de saker du alltid har drömt om.

Oavsett vilka mål du har med din budget är det en god idé att få en överblick av din ekonomi och bli inte förvånad om du upptäcker en hel del områden där det är möjligt att spara in eller hittar delar där kapitalet kan omfördelas för att gynna just dina specifika behov bäst.

Att göra upp en budget kan mycket väl vara något roligt, och finns möjligheten kan hela familjen involveras i både planerandet och utförandet av den. En budget är något som ger dig en mer djuplodad inblick i din egen ekonomi och det är helt upp till dig själv att bestämma hur detaljerad den ska vara.

Vad innebär det att ha en privatekonomi?

Är du intresserad av att skapa en budget för att underlätta hanteringen av din ekonomi? Då har du kommit helt rätt. Att ta hand om sin privatekonomi är inte alltid helt enkelt. Oavsett om du rör dig med mycket eller lite pengar kräver det att du har koll på utgifter och inkomster och ser till att allt går ihop i slutet av månaden. Dessutom vill du säkert lägga undan lite pengar till sparande eller pension. I den här texten ska vi titta närmare på vad en budget är, hur du skapar en och vilka fördelar som finns med att ha en budget.

Så läs vidare om du är intresserad av hur du kan skapa en budget på ett enkelt sätt. Du kommer ha nytta av den eftersom den kommer minska din stress över din ekonomi. Du kommer få en klar överblick över din privatekonomi och dessutom blir det enklare att justera ditt sätt att leva i förhållande till vad du vill lägga pengar på och inte.

Människor förhåller sig verkligen olika till sin privatekonomi. Somliga älskar att göra spontana inköp och anser att det är en del av tjusningen med att tjäna pengar, att kunna shoppa spontant. Andra är väldigt sparsamma eller föredrar att investera sina pengar i fonder eller aktier för att bygga upp en större förmögenhet på sikt. Oavsett hur du förhåller dig till din ekonomi kommer du att upptäcka fördelarna med att skap en budget, om du läser denna artikel.

Vad är en budget?

En budget är en sammanställning av dina inkomster och utgifter och inom vilka kategorier du spenderar dina pengar. En budget kan se ut på många olika sätt och vara mer eller mindre detaljerad. I den här texten kommer vi ge några olika förslag på hur du kan gå tillväga för att skapa en budget. Du måste inte lägga jättemycket tid på din budget för att den ska vara användbar, men om du vill och är intresserad kan du göra en väldigt detaljerad budget som kommer att återspegla din ekonomi på ett exakt sätt.

En budget kan skapas på papper med penna, men det är bättre att göra den med hjälp av en dator. Då kan du enkelt förändra olika poster i kalkylen och se hur det påverkar ekonomin. Dessutom finns det verktyg i datorn som hjälper dig att skapa budgeten. Vi kommer att titta närmare på olika typer av verktyg för att skapa en budget längre fram i den här texten.

Vad ska en budget innehålla?

En budget bör innehålla alla dina inkomster såsom lön, eventuellt bostadsbidrag, föräldrapenning, barnbidrag, avkastning på fonder och aktier och andra inkomster som du har. Dessutom ska budgeten specificera hur mycket pengar du vill lägga inom olika kategorier såsom resor, bil, boende, konsumtion, kläder och mat.

Det kan diskuteras hur grova kategorier man ska använda sig av när man skapar sin budget. Det är egentligen en smaksak och en fråga om hur mycket tid du vill lägga ner på att skapa och underhålla din budget.

Vilka kategorier du väljer beror också i hög grad på vilka kategorier som är viktiga för just dig. Kanske vet du att du är benägen att lägga mycket pengar på biobesök, tidningar, godis eller något annat väldigt specifikt. Då är det förmodligen viktigt för dig att ha med just dessa kategorier i din budget. För en annan person kan det vara några andra kategorier som är extra viktiga att kunna planera kring och följa upp.

Kom ihåg att när du tittar på ditt kontoutdrag är det inte säkert att du ser vart alla pengar tar vägen. Du kanske tar ut pengar kontant i bankomater då och då, dessa pengar är svårare att följa upp och se vart de tar vägen.

Om du använder något kreditkort från någon annan kreditgivare än din bank kommer du se en stor klumpsumma för dessa kostnader i ditt kontoutdrag. Du behöver då gå in på kontokortets kreditgivares hemsida och titta på ditt kontoutdrag eller din faktura där. Då kan du se vart pengarna har dragits och dela in utgifterna i rätt kategorier. Många använder kreditkort från andra kreditgivare än sin vanliga bank eftersom det är vanligt att få både sparränta och bonuspoäng när man handlar med hjälp av dessa kort. Det kan vara kreditkort från flygbolag, tågbolag, bensinbolag eller andra företag.

Gör gärna en årsöversikt för när olika fakturor brukar komma. Då slipper du obehagliga överraskningar. Exempelvis hemförsäkring, bilförsäkring och andra större utgifter kan vara skönt att ha koll på när de behöver betalas.

En budget för vardagen

En hushållsbudget eller budget för privatekonomin ska vara en budget för vardagen. Här lägger du in alla återkommande inkomster och utgifter som du känner till. Det kan ibland innebär svåra avvägningar när det gäller exempelvis större utgifter som sällan återkommer, såsom köp av ny bil eller resor. Ett alternativ är att lägga in dessa kostnader men att markera dem som större, sällan återkommande utgifter.

Att sköta sin ekonomiska vardag underlättas av att ha en bra budget. Men det finns mycket annat som också är viktigt för att privatekonomin ska fungera på ett bra sätt. Om du lever med en partner är det viktigt att ni pratar om ekonomin och tar gemensamma beslut kring er gemensamma ekonomi. Annars kan ekonomin lätt leda till konflikter.

En annan viktig sak att tänka på är att ha bra rutiner för hur du hanterar inkommande post. Annars kan det finnas risk att du missar något kuvert vilket i förlängningen kan leda till en betalningsanmärkning. Med en betalningsanmärkning får du sämre kreditvärdighet vilket kan leda till att du får det svårare att få billiga lån beviljade.

Nu ska vi titta närmare på fyra av de största utgiftsposterna i en hushållsekonomi.

Boendekostnad

För många är boendekostnaden den absolut största posten i privatekonomin. Många är belånade när det gäller hus, villor eller bostadsrätter. Räntor och amortering kan vara en stor del av boendekostnaden, till det kommer driftskostnader, underhållskostnader och eventuella renoveringar. Se till att du har koll på din boendekostnad, förhandla ner dina räntor och leta gärna efter bättre erbjudanden när det gäller bolån. Det kan du spara mycket pengar på. Det finns också sätt att sänka sina driftskostnader, som att byta fönster eller installera solceller.

Hur vill du bo? Du kanske inte måste bo centralt i storstad. Ofta kan du spara mycket pengar genom att flytta ut från staden och bo på landet istället. Det behöver inte behöva att det blir långt till storstadens puls. Du kan bo exempelvis på ett avstånd av en 30 minuters bilfärd från staden och boendekostnaderna blir ändå betydligt lägre än om du skulle bo centralt i en större stad.

Matkostnader

Matkostnaderna är för många den näst största utgiftsposten. Här finns det mycket du kan göra för att spara pengar! Försök att inte äta ute allt för ofta och ta gärna med dig matlådor till jobbet istället för att gå på restaurang på lunchen. Det sparar du en hel del på. Försök också att storhandla basvaror med jämna mellanrum på något större, lite billigare varuhus. Det sparar du pengar på jämfört med om du småhandlar ofta på ditt lokala, lilla snabbköp.

Det är dessutom bra om du planerar dina inköp i förväg. Då undviker du de spontana köpen som ofta är mer kostsamma. Gör en matsedel för veckan som kommer och håll dig till den när du handlar.

Titta också på prislapparna innan du väljer varor och spana gärna in de kampanjer eller erbjudanden som är aktuella för tillfället. Kanske kan du anpassa din matsedel för veckan utifrån vilka varor som är billiga just den veckan.

Kostnader för resor

En annan stor utgiftspost är ofta resorna och kostnaderna för en eller flera bilar. Många har billån och många har dessutom mer än en bil. Det finns många utgifter kopplade till bilar som man kanske inte alltid är så medveten om, såsom försäkring, skatt och kostnader för reparationer som uppkomma oförberett och ibland vara mycket högre än vad du kanske förväntar dig. Lägg där till de kostnader som uppkommer för bränslet som du behöver för att använda bilen så innebär det ganska mycket pengar på ett år. En bil slits dessutom och tappar sitt värde på sikt.

Ett bra sätt att dra ner sina kostnader när det gäller resor är att försöka klara sig med en bil. Dessutom är det bra om du kan cykla eller gå när det är möjligt. Att resa kollektivt är ett annat bra alternativ som du kan spara både tid och pengar på.

Kostnader för kläder

En annan post som går att påverka mycket är kostnaderna för kläder. Du kanske inte måste följa med i det senaste modet jämnt. Försök att handla kläder på second hand – den som har känsla för stil och mode behöver inte handla i de dyraste affärerna utan kan mycket väl hitta fynd på begagnatmarknaden, såväl på nätet som i den fysiska handeln. Kan du dessutom sy så har du alla möjlighet att sy om dina plagg om de inte passar längre eller om du vill göra om dem på något sätt.

Att handla kläder online är ett bra sätt att dra ner på kostnaderna. Då kan du i lugn och ro leta dig fram till bra priser och fynd. Dessutom kan du passa på att handla när någon form av kampanj pågår, såsom Black Friday.

Budget för företag

Även för dig som driver företag är det viktigt att göra en budget. Där specificeras du firmans alla finanser, vilka inkomster och utgifter som finns. Budgeten kopplar du sedan till din affärsplan för att få en uppfattning om hur framtiden kan komma att se ut för ditt företag.

Även om du inte är någon storföretagare så är det viktigt med en budget för företaget. Idag är det många som har enskilda firmor och driver företag vid sidan om sin vanliga anställning. Även för dessa mindre företag är det viktigt att ha koll på pengarna genom att använda sig av en budget. Många slarvar med sina enskilda firmor och låter det gå som det går. Men kom ihåg att din enskilda firma kan vara ett utmärkt sätt att tjäna lite extra pengar, så ta den på allvar och gör ditt bästa för att ha koll på ekonomin.

Hur gör jag en budget?

Ett bra sätt att börja göra en budget är att först titta på hur din ekonomi ser ut idag. Skriv ner alla dina återkommande inkomster, de har du förmodligen ganska bra koll på. Sedan kan du gå in på ditt bankkonto och skriva ut ett kontoutdrag för de senaste månaderna. Titta igenom alla summor som dragits från ditt konto och summera dessa i olika kategorier. Då får du en sammanställning över hur mycket pengar du lägger ut inom olika områden.

Nästa steg är att göra en plan för hur du skulle vilja förändra din ekonomiska situation. Finns det några poster där du skulle vilja lägga mindre pengar? Finns det kanske några poster som du skulle vilja utöka, som exempelvis sparande eller varför inte resande om du tycker om att resa? Att göra en plan för framtiden är en av de viktigaste aspekterna av att göra en budget. När du väl har fått en överblick över ditt nuvarande läge kan du börja göra förändringar. Sedan gäller det att följa upp din budget med jämna mellanrum och se till att du verkligen följer den plan som du skapat.

När du har skapat en budget kommer du enkelt kunna se vilka månader som är tyngst när det gäller utgifter. Då kan du lägga undan lite pengar till dessa månader så att du klarar dem utan problem.

Vilka verktyg kan jag använda?

Ett enkelt sätt att skapa en budget är att använda sig av Microsoft Excel. Ett annat alternativ som fyller samma funktion är Google Sheets (en online-programvara som inte kräver att du installerar något program lokalt på din dator). Dessa programvaror är likvärdiga funktionellt och består av ett stort rutsystem där du kan skriva antingen text eller siffror. Sedan kan du skapa olika funktioner för att summera olika poster. Till Excel och Google Sheets finns de färdiga mallar du kan använda för att skapa en budget.

Det finns oerhört mycket avancerad funktionalitet i dessa programvaror, som kan användas av en kunnig användare. Men även om du är nybörjare så är det enkelt att komma igång och med några få funktioner kommer du väldigt långt när du ska skapa din första budget för privatekonomin.

Ett annat bra verktyg är den inbyggda funktion som finns i många av de större bankernas appar till mobiltelefoner. Verktyget hjälper dig att automatiskt (eller halvautomatiskt) dela in de olika belopp som dragits från ditt konto i olika kategorier. Verktygen känner automatiskt av om du exempelvis handlat i en mataffär, en klädaffär, tankat bensin eller något annat. Ibland kan du behöva hjälpa verktyget genom att manuellt kategorisera olika kontohändelser.

Det finns också speciella appar som utvecklats specifikt för att du ska kunna hantera dina pengar på ett bättre och enklare sätt. Den här typen av appar finns för både Android och iPhone. I apparna kan du skapa en budget, följa upp den och göra förändringar utifrån de mål som du sätter upp. Det finns också appar som underlättar ditt sparande genom att du exempelvis kan sätta upp mål för ditt sparande, spara tillsammans med andra eller låta appen automatiskt placera dina pengar utifrån dina preferenser och mål.

Uppdatera din budget kontinuerligt

Det är viktigt att följa upp och uppdatera din budget med jämna mellanrum. Det ska vara ett levande dokument, inte ett papper som hamnar i byrålådan som aldrig tittar på – då fyller det ingen funktion. Se till att du går igenom din ekonomi med jämna mellanrum – kanske en gång i halvåret. Titta på din budget och se om du når dina mål eller om det är något du behöver justera.

Tillfället då du tittar på din budget och följer upp den mot dina kontoutdrag kan vara ett utmärkt tillfälle att fundera över vilka prioriteringar du vill göra framöver. Finns det något du vill förändra kring den ekonomi? Kanske vill du lägga mer pengar på sparande? I så fall är det läge att skära ner på någon post så att du får mer pengar över till ditt sparande.

Det kan dessutom vara ett utmärkt tillfälle att prata med din partner om ni är överens om era ekonomiska prioriteringar eller om det finns något ni behöver prata ihop er om.

Eftersom din budget är beroende av vilka personer som finns i hushållet för tillfället så är det viktigt att skriva ner vissa kostnader och inkomster som kopplade till personer. Exempelvis har du kanske barn i hemmet. De kommer förmodligen inte alltid att bo hos dig. När de blir stora flyttar de troligtvis hemifrån. Men medan de finns i ditt hushåll påverkar de ekonomin i allra högsta grad. Främst innebär det såklart utgifter (tänk på mat, kläder, nöjen med mera) med barn och ungdomar, men kopplat till barn finns också barnbidrag och eventuell föräldrapenning i perioder. Dessa utgifter och inkomster är alltså klokt att koppla till personer i budgeten, på det sättet kan du ha koll på vad som händer med din ekonomi när det förändras vilka som tillhör hushållet.

Vilka fördelar finns med en budget?

Det finns flera fördelar med att ha en budget, här nedan listar vi några av dessa:

  • Du får en överblick över din ekonomi
  • Du kan följa upp din ekonomi och göra justeringar
  • Du kan sätta upp mål för ditt sparande och dina utgifter
  • Du kan enkelt se vilka konsekvenser det skulle få om du fick ett dyrare boende
  • Du kan se vilka konsekvenser det skulle få om du tog ett smslån
  • Du kan dela med dig av överblicken med din partner
  • Du och din partner får ett underlag för att diskutera ekonomiska beslut
  • Du minskar stressen kring ekonomin

Finns det några nackdelar med att ha en budget?

Det är svårt att hitta några stora nackdelar med att ta fram en budget. Självklart kommer det ta lite tid och energi att skapa den, men när det väl är gjort överväger fördelarna starkt. Möjligtvis skulle du kunna känna dig låst av din budget och bli mindre benägen att göra sponta större inköp. Men det får väl också ses som en fördel! Särskilt om du är i en mer pressad ekonomisk situation.

Skapa en budget för särskilda tillfällen

Ibland kan det vara läge att testa lite större förändringar i sin budget. Det kan exempelvis vara när du står inför ett husköp eller bilköp. Då är det bra att lägga in den högre lånekostnaden i budgeten för att se vilka konsekvenser det får och om du skulle klara av att köpa huset eller bilen.

Kort avrundning

Nu har vi tittat närmare på vad det innebär att ha en privatekonomi, vad en budget är, hur du skapar en budget, vilka verktyg du kan använda och vilka fördelar som finns med att ha en budget.

Vi hoppas att du drar nytta av våra tips och använder dem för att förenkla din vardag och hantera din pengar på ett bättre sätt. Förhoppningsvis kommer det att leda till att du i framtiden kommer att lägga pengar på det du faktiskt vill lägga pengar på och att du kommer lägga mindre pengar på det du inte vill lägga pengar på.

Med en budget slipper du känna stress över din ekonomi. Du har koll på läget och kan enkelt justera något om det skulle behövas. Dessutom har du ett bra underlag för att diskutera ekonomin med din partner.

Prova gärna något av de verktyg vi har föreslagit. De kan underlätta avsevärt, jämfört med att bygga upp en budget från grunden själv. Med en mall för Excel kan du fylla i dina uppgifter så kommer du kunna ta ut statistik och ta fram diagram baserat på din ekonomiska situation. Det kan vara mycket användbart. Lycka till med din budget och din ekonomi!

Navi Banker is a global comparison service simplifying bank products and your choices when you need to borrow or save money.

We compare personal finance solutions such as loans, saving accounts, credit cards, and more.

Contact

Company Name
Upworth Solutions ApS

Address
Nupark 51, 7500 Holstebro
Denmark

Get in touch
hello@navibanker.com

naviBanker.com ("we") is not a lender, a financial advisor, or any kind of financial institution. We simply compare financial products and services to help users save money and time. We are not responsible for incorrect information or inaccuracy of interest rates, company information, or any other data - responsibility, therefore, falls on the customer to always check that the information is correct before using a service.