Privatlån vid sjukdom

Livet har sina upp och sina nedgångar. Det finns situationer i livet när allt är på topp och du känner dig helt och hållet oövervinnelig. Men det finns också andra situationer när du känner att du inte är lika mycket på topp. Sedan finns det de situationer när du är riktigt sårbar och varken din hälsa eller ekonomiska situation är den bästa.

Det kan tyvärr hända att du blir sjuk och det är ofta så att en allvarlig sjukdom dyker upp från ingenstans och slår hårt mot dig och din familj. I dessa lägen är det inte lätt att hålla humöret uppe. Det kan också vara så att det svenska sjukvårdssystemet inte kan hjälpa dig på det sätt du förväntat dig. Nog är det helt säkert så att du kommer att få hjälp men det kan komma att ta tid. Du kanske får genomlida en lång period där du är handikappad och arbetsoförmögen innan det är din tur i kön. Du vet dock att det finns vård att få utomlands men den vården är mycket kostsam.

Det du kan göra i en sådan jobbig situation är att ta ett privatlån för att hjälpa dig ur din knipa. Privatlån är en typ av lån som tas för konsumtion. Det kan handla om vad som helst som är kopplat till konsumtion som kläder, resor, utbildning, vitvaror, elektronik, vård och mycket mer. När du tar ett privatlån behöver du oftast inte förklara till vad du ska använda dina pengar och det är det som är det fina med ett privatlån. Att du kan använda pengarna som du vill.

Långa utan säkerhet

När du tar ett privatlån så lånat du utan säkerhet. Detta är en stor skillnad jämfört med när du tar till exempel ett lån till ett hus, en bil, en sommarstuga eller en båt och använder den egendom du köper som säkerhet för lånet. När du använder säkerhet för ett lån så betyder det att det företag som ger dig lånet kan ta tillbaka den egendom som du ställt som säkerhet för lånet om du inte sköter dina betalningar.

Att du kan låna utan säkerhet är en av de stora fördelarna med privatlån, att du inte behöver ställa en säkerhet för lånet. Du kan ta ett privatlån utan behöva känna någon som helst oro för vad som skulle kunna hända med någon av dina egendomar framöver.

Privatlån kan vara små eller stora – långa eller korta

Numera finns det privatlån på marknaden som är små eller stora och de kan sträcka sig över långa perioder. De minsta privatlånen som erbjuds är på bara några tusenlappar och då är det vanligt att du behöver betala tillbaka lånet inom bara några månader. Men det kan också vara så att du tar ett lån på hela sexhundratusen kronor och att lånet sträcker sig över femton år. Detta betyder privatlån kan tas för väldigt små utgifter som du har då du för tillfället saknar pengar för att betala dessa små utgifter.

Men du kan också ta privatlån för mycket stora utgifter du har och då betala tillbaka lånet över mycket lång tid. Stora utgifter kan till exempel vara sjukvård utomlands.

Kreditvärdighet för att ta privatlån

För att ta ett privatlån behöver du en viss kreditvärdighet. Denna kreditvärdighet handlar om tre saker. Det är dina befintliga lån, din inkomst och hur du skött tidigare betalningsåtaganden.

Din kreditvärdighet kommer att kontrolleras av långivaren – banken eller kreditinstitutet – innan du kan få din låneansökan godkänd. Denna kontroll sker genom att långivaren gör en så kallad kreditupplysning på dig. En kreditupplysning kallas ibland också för UC som kommer från namnet på ett känt företag, Upplysningscentralen, som arbetar med kreditupplysningar.

När det gäller dina befintliga skulder så får dessa inte vara så stora att det kan anses som troligt att du inte kommer att klara av att betala det nya lån du ansöker om. Detta kan anses som självklart för de alldra flesta men det är lätt att glömma för den som lånar och som vant sig vid sina gamla skulder när avbetalningarna på dessa flyter på utan problem. Det kan också vara lätt att glömma att huslån också räknas in i denna lånemassa även om det nu är ett privatlån som du tar.

Dina inkomster måste också vara tillräckligt stora för att du ska kunna klara de räntor, avgifter och amorteringar som kommer med det nya lånet. Normalt sett måste du ha inkomster av tjänst, pension, sjukersättning eller någon annan form av inkomst som anses vara beständig för att du ska få låna. Det kan vara svårt för små egenföretagare, arbetslösa och studenter att ta lån.

Företag som ger privatlån för sjukvård

Efter att du konstaterat att du uppfyller kraven på att få ett privatlån gäller det för dig att hitta ett företag som kan ge dig detta privatlån. Det är lyckligtvis så att det finns väldigt många företag på marknaden som ställer privatlån och det är förstås bra för dig. Det bästa du kan göra är att ge dig ut på internet och där söka långivare för privatlån.

Det finns hundratals företag som ger privatlån så det kanske kommer att ta lite tid för dig att hitta de som passar dig men det kan vara värt mödan att hitta det rätta företaget. Du bör också söka lite referenser på företaget så att du inte hamnar hos ett företag som har finstilta villkor som gör att du kan känna dig lurad efter att du tagit lånet.

Att ansöka om privatlån

När du väl hittat en långivare som du känner att du kan lita på är det dags att göra själva låneansökan. Att göra en ansökan om privatlån är förvånansvärt enkelt. Det enda du behöver göra är att fylla i en ansökan online och denna ansökan ska innehålla ditt namn, din adress, din e-post och ditt personnummer. Till detta kommer förstås ditt bankkontonummer. Det är numera vanligt att du får identifiera dig med till exempel BankID men det är numera väldigt vanligt så det är nog inte så konstigt för dig.

Räntor, avgifter och amorteringar på privatlån

När du tar ett privatlån kommer du att få göra tre typer av betalningar varje månad. Två av dessa betalningar utgör kostnader och den tredje utgör amortering.

Nominell ränta

Den första kostnaden är den nominella räntan. Nominell ränta är kostnaden för pengarna. Den kan jämföras med en hyra. Du får rätten att disponera en viss summa pengar över en viss tid och för detta ska du betala hyra. Räntan sätts utifrån den internationella tillgången och efterfrågan på pengar. Denna tillgång och efterfrågan styrs av nivån på aktivitet och framgång för världsekonomin. Om världsekonomin är på väg upp kommer räntan till en början vara låg eftersom det finns en stor efterfrågan på pengar för investeringar, därefter kommer alla dessa investeringar att generera vinster och tillgången på pengar kommer att öka samtidigt som investeringarna relativt sett minskar. Detta kommer att sänka räntan. Denna platå kan vara en längre eller kortare tid men historiskt sett har högkonjunkturer alltid för eller senare alltid övergått i lågkonjunkturer som också de varat en kortare eller längre tid. När högkonjunkturen övergår i lågkonjunktur kommer räntorna till en början att sjunka för att det finns ett minskat intresse för att investera samtidigt som företagen har ackumulerade vinster som de kan använda för investeringar. När lågkonjunkturen när sin botten kommer räntorna att börja stiga igen eftersom stater behöver låna pengar för att finansiera sina kostnader för att täcka upp för minskade skatteintäkter och företagen återigen behöver låna för att finansiera nya projekt de har för att återigen få upp vinsterna. Då är ekonomin på väg in i en ny högkonjunktur som kommer att öka efterfrågan på pengar och därmed kostnaden för pengar.

Avgifter på privatlån

När du har ett privatlån kommer du att åläggas att betala vissa avgifter. Dessa avgifter är aviavgifter, kostnader för saldobesked, kundtjänst med mera. Dessa avgifter ska också betalas varje månad.

Effektiv ränta på privatlån

Den nominella räntan och avgifterna på privatlån kallas tillsammans för effektiv ränta. Den effektiva räntan är den faktiska kostnaden du har för ditt lån och den mäts i procent. Väldigt förenklat kan man säga att de totala kostnaderna du har för lånet under lånetiden ska divideras med den totala lånesumman. Den procentsats du får då är den effektiva räntan. Detta är en förenkling eftersom lånesumman kommer att förändras allteftersom du betalar av på lånet.

Amorteringar på privatlån

Det är inte bara så att du får pengar när du tar ett privatlån och att du sedan ska betala räntor och avgifter för att ha detta lån. Du ska också betala tillbaka lånet. Återbetalning av lån kallas för avbetalning eller amortering. Denna amortering ska ske varje månad och även om den inte är en kostnad så är det en betalning du ska göra varje månad. Många personer som lånar pengar glömmer bort att det finns villkor om återbetalning och hur stor denna återbetalning ska vara varje månad. Denna glömska kan leda till räknefel och komma som en stor överraskning när du betalar tillbaka på lånet.

Lämna en kommentar

Navi Banker is a global comparison service simplifying bank products and your choices when you need to borrow or save money.

We compare personal finance solutions such as loans, saving accounts, credit cards, and more.

Contact

Company Name
Upworth Solutions ApS

Address
Nupark 51, 7500 Holstebro
Denmark

Get in touch
hello@navibanker.com

naviBanker.com ("we") is not a lender, a financial advisor, or any kind of financial institution. We simply compare financial products and services to help users save money and time. We are not responsible for incorrect information or inaccuracy of interest rates, company information, or any other data - responsibility, therefore, falls on the customer to always check that the information is correct before using a service.