Redaksjonelle retningslinjer for Navibanker.com

Målsettingen til Navibanker.com er å være en troverdig rådgivningsside for deg som vurderer å ta opp et lån via nettbaserte utlånere. For å sikre dette tar vi i bruk strenge redaksjonelle retningslinjer og disse kan du lese mer om på denne siden. Dette gir deg som bruker en sikkerhet i at du til enhver tid kan stole fullt og helt på all veiledning og rådgivning som Navibanker.com tilbyr deg på denne siden.

Navibanker.com etterstreber å ha en pålitelig og troverdig rådgivende nettside som tilbyr nyttig informasjon om spørsmål vedrørende lån på nettet. Av den grunn føler vi oss forpliktet til å validere og kvalitetssikre alt innholdet vi publiserer på denne siden. Vi sikrer også at samtlige skribenter som jobber med innholdet er kompetente og sitter inne med all den nødvendige kunnskap, kompetanse og erfaringer som dette fagområdet krever.

Vi tar i bruk disse redaksjonelle retningslinjene slik at vi kan dokumentere vår tilnærming og grundighet, samt tilgangen vi har til dette fagområdet. Alt innholdet vårt blir utviklet i tråd med disse retningslinjene. På den måten har du en sikkerhet for at innholdet er grundig gjennomgått og redigert før det blir publisert på denne siden. Du får da kunnskapsrik informasjon som du kan være sikker på er korrekt og som til enhver tid oppdateres med de aller siste endringene innen feltet.

Bygger på redaksjonelle retningslinjer for sunnhetsfaglige nettsteder

Navibanker.com sine retningslinjer bygger på de retningslinjene som gjelder for ulike sunnhetsfaglige nettsider – den såkalte HON-code. Nettopp fordi denne er rettet mot helsevesenet, er dette en av de aller strengeste redaksjonelle retningslinjer og adferdskodekser som finnes tilgjengelig i dag. I visse tilfeller kan det være snakk om liv eller død, og hvis informasjonen ikke er oppdatert og korrekt, kan dette få fatale konsekvenser.

Vi på Navibanker.com er av den oppfatning at det samme burde gjelde for din privatøkonomi. Dette gjelder spesielt når det er snakk om å ta opp lån på nettet. Ikke bare sikrer disse deg troverdighet og kvalitet på innholdet, men de gir også en fullstendig åpenhet om hva motivet med nettsiden er, i tillegg til full innsikt i hvordan det tjenes penger på nettsiden.

HON-kodens krav til nettsiden – omskrevet til Navibanker.com:

 • Komplementaritet – Nettsidens besøkende skal gjøres fullstendig oppmerksom på at alt innholdet på siden kun er ment som et supplement, og kan på ingen måte erstatte de individuelle besøkendes kontakt med finansselskaper, banker eller diverse andre uavhengige finansrådgivere som kjenner vedkommenes økonomiske situasjon godt.
 • Personvern – Den personlige informasjonen som samtlige brukere av nettsiden sender inn til oss, enten det gjelder pr. kontaktskjema eller via e-post, skal behandles helt konidensielt og ikke under noen omstendigheter bli delt med en tredjepart uten sammtykke fra den besøkende. Dette er i henhold til og jf. gjeldende GDPR-lovgivning.
 • Autoritet – Kun kompetente skribenter med kvalifisert utdanning har lov til å redigere innholdet som blir publisert på denne nettsiden. Det eneste unntaket er hvis det fremgår klart at innholdet er skrevet av en person som ikke har den nødvendige kunnskap og hjelp fra eksperter innen det bestemte feltet.
 • Berettigelse – Det skal foreligge dokumentasjon for enhver fordel, påstand og økonomisk konsekvens av et gitt låneprodukt av undersøkelser utført av den individuelle skribenten eller andre uavhengige undersøkelser eller via kildehenvisninger som er av relevans.
 • Kildeangivelser – Navibanker.com har som hensikt å kunne tilby en fullstendig kildestatistikk for kildene som er blitt brukt for innholdet. Vår oppgave er også å kunne tilby deg en mer dyptgående informasjon om andre relevante finanssider som tar utgangspunkt i de samme kvalitetsstandarder som Navibanker.com benytter seg av.
 • Økonomiske interesser – Det skal klart fremgå ut fra de redaksjonelle retningslinjene hva de økonomiske interessene og fordelene med å publisere innholdet på nettsiden er.
 • Annonse policy – Hvorvidt det gjelder redaksjonelt eller betalt innhold, skal det som annonseres på siden fremgå tydelig for dette. I tillegg skal alt betalt redaksjonelt innhold markeres tydelig.
 • Gjennomsiktighet – Det skal være tydelig og klart beskrevet hvilken informasjon som foreligger om utgiveren på nettsiden, dette gjelder også de redaksjonelle retningslinjene. Formålet med driften av nettsiden skal også oppgis tydelig.

Komplementaritet

Ingen av anbefalingene eller den økonomiske rådgivningen som er gitt på nettsiden til Navibanker.com kan under noen omstendigheter erstatte den kompetente faglige rådgivningen som er gitt av finansrådgivere, bankansatte eller andre finansielle fagpersoner med relevant økonomisk utdanning.

Av den årsak kan dette innholdet kun brukes til å få en indikasjon på hvordan de ulike låneformene i markedet er oppbygget. Dette gir deg også veiledning om hvilke fallgruver du bør være klar over og hvilke krav det stilles til deg for den angitte typen lån.

Vi anbefaler at du selv kontakter finansrådgivere som sitter inne med en god kunnskap og troverdighet når det gjelder spørsmål om hvilken type lån, lånets størrelse og løpetid på lånet du bør velge.

Konfidensialitet

Alle dine personlige opplysninger som du oppgir, enten i kontaktskjemaet vårt eller pr. e-post, vil på en sikker måte til enhver tid behandlet 100% konfidensielt. Vi vil heller ikke, under noen som helst omstendigheter, avsløre personlig informasjon oppgitt i kontaktskjema eller pr. e-post til en tredjepart uten ditt samtykke.

Du kan finne mer informasjon om hvordan Navibanker.com  behandler dine personlige opplysninger, og om hvilken type informasjon som blir registrert om ditt besøk på nettsiden og hva den eventuelt blir brukt til.

Autoritet

Alle artikler og alt annet innhold som du finner på nettsiden til Navibanker.com er skrevet av tekstforfatter Helge Hodneland fra Content2Marketing. Disse er utviklet på grunnlag av intervjuer med en rekke eksperter innen finansiell rådgivning. Alle disse sitter inne med relevant økonomisk utdannelse. Etter at innholdet er blitt ferdigskrevet, har alle disse hatt muligheten til å gjennomgå innholdet, kommentere den spesifikke ordlyden og verifisere artiklene før de har blitt publisert.

Det ble under utviklingen av innholdet lagt stor vekt på å til enhver tid tilby ærlig og relevant informasjon . I tillegg til dette er alle fordeler og ulemper beskrevet tydelig, samt at det er blitt angitt hvilke fallgruver de besøkende bør være oppmerksom på. De relevante fagfolkene har så identifisert dette og til slutt bekreftet innholdet i sammenheng med ekspertenes gjennomgang av artikkelen.

Alle personlige uttalelser fra disse ekspertene fremgår tydelig som sitater. Disse har også en klar og tydelig kildeinformasjon.

Det har under skriveprosessen blit vektlagt at samtlige artikler er skrevet på en enkelt forståelig og lettfattelig måte. Dette gjelder også all økonomisk termbruk. I en rekke av artiklene vil du finne lenker til mer detaljerte kilder til andre nettsteder. Her har også ekspertene bidratt med deres kunnskap og verifisert ordlyden av de gjeldende forklaringene om emnet.

Berettigelse

Alle de påstander og all den kunnskap om de individuelle lånetyper og den effekten de har på din privatøkonomi, samt eventuelle fallgruver som du må være oppmerksom på, er berettiget gjennom angitt kildeinformasjon og lenker til sider som har mer dekkende informasjon rundt emnet.

Navibanker.com vil aldri fremsette noen som helst påstander som det ikke har vært mulig å finne forsvarlig faglig dokumentasjon for på andre finansider på nettet.

Kildeangivelser

Samtlige artikler, i tillegg til alt annet innhold som publiseres her på denne nettsiden, baseres utelukkende på faglig kompetanse og troverdige kilder. Du kan se disse kildene angitt i en informasjonsboks på alle sidene.

I tillegg, lenker vi alltid videre, i den grad det er mulig, til andre nettsteder med mer detaljert, relevant informasjon om emnet. Det er satt som et minimumskrav at disse er skrevet av økonomiske eksperter med relevant kompetanse, eller er publisert i henhold til tilsvarende retningslinjer som det innholdet som vises på vår nettside.

I tilfeller av at vi finner ut at disse kildene ikke er troverdige, eller at vi finner andre mer faglig kompetente kilder, erstattes disse umiddelbart etterhvert som dette blir oppdaget.

Vi benytter den samme fremgangsmåten for å oppdatere alt innholdet med nyere kunnskap innen emnet, så snart det er blitt faglig evaluert og godkjent av en kompetent tredjepart. Av den grunn er det lurt å alltid revidere de forskjellige typer forbrukslån som kan være relevant for deg her på Navibanker.com. På den måten kan du få tilgang til eventuell ny kunnskap om emnet eller se om nye endringer er blitt foretatt, samt oppdatert kildeinformasjon om den aktuelle typen lån.

Økonomiske interesser

Vi mottar ingen form for offentlig finansiering, støtte fra private fond eller mediestøtte fra finansselskaper, banker eller andre private utlånere eller låneselskaper på internett.

Vi har utelukkende basert den forretningsmodellen som vi arbeider ut fra på affiliate marketing, betalt annonsering og innhold som er sponset. Alt sponset innhold er tydelig merket med ordet ”annonse”. Dette er i henhold til instruksjoner fra ombudsmannen samtidig som det er god journalistisk estetikk.

Annonse policy

Alle økonomiske og redaksjonelle interesser som Navibanker.com har, holder vi klart adskilt. Dette er i tråd med de etiske retningslinjene som også gjelder for aviser og andre journalistiske medier. Dette gjelder det samme med annonsene som merkes tydelig jf. avsnittet om økonomiske interesser. På den måten kan de ikke forveksles med noe redaksjonelt innhold.

De besluttede annonsene som brukes vil kun vises som bannerannonser. Disse er tydelig plassert vekk fra og avskilt alt redaksjonelt innhold. Navibanker.com arbeider for å opprettholde at alt redaksjonelt stoff er klart adskilt fra kommerielt innhold på sidenene våre. På den måten hersker det aldri tvil om uavhengigheten og spørsmål som kan dukke opp angående troverdigheten til innholdet som er publisert.

Gjennomsiktighet

Navibanker.com publiseres av:

Upworth Solutions ApS

Nupark 51

7500 Holstebro

Danmark

Informasjon om domenets eierskap og plassering på Internett finner du her.

Hovedformålet med driften av nettstedet fra JBT sin side, er å kunne tilby pålitelig og troverdig informasjon og alltid holde denne oppdatert når det gjelder enhver type norske lån som finnes tilgjengelig på nettet. Vårt ønske er at du som bruker skal føle at Navibanker.com er det opplagte stedet å gå for å finne kunnskap og annen nyttig informasjon om ulike lånetyper og hva som er viktig å være oppmerksom på i forbindelse med å ta opp en av disse lånetypene.

Økonomiske interesser

Vi mottar ingen form for offentlig finansiering, støtte fra private fond eller mediestøtte fra finansselskaper, banker eller andre private utlånere eller låneselskaper på internett.

Vi har utelukkende basert den forretningsmodellen som vi arbeider ut fra på affiliate marketing, betalt annonsering og innhold som er sponset. Alt sponset innhold er tydelig merket med ordet ”annonse”. Dette er i henhold til instruksjoner fra ombudsmannen samtidig som det er god journalistisk estetikk.

Har du spørsmål eller klager?

Har du

 • Spørsmål om de redaksjonelle retningslinjene vi bruker
 • funnet feil, feilaktig eller villedende informasjon i noen av våre artikler
 • mistanke om manglende overholdelse av de redaksjonelle retningslinjene

I så fall, setter vi stor pris på om du tar kontakt med Upworth Solutions ApS på ovennevnte kontaktinformasjon.

Navi Banker is a global comparison service simplifying bank products and your choices when you need to borrow or save money.

We compare personal finance solutions such as loans, saving accounts, credit cards, and more.

Contact

Company Name
Upworth Solutions ApS

Address
Nupark 51, 7500 Holstebro
Denmark

Get in touch
hello@navibanker.com

naviBanker.com ("we") is not a lender, a financial advisor, or any kind of financial institution. We simply compare financial products and services to help users save money and time. We are not responsible for incorrect information or inaccuracy of interest rates, company information, or any other data - responsibility, therefore, falls on the customer to always check that the information is correct before using a service.

Våre samarbeidspartnere

Defero, Arcadia Finans,  Sambla, Zmarta, Kredittlånet, re:member, Motty, TF Bank, Uno Finans, SuperFinans, Zensum, Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group, Nordax Bank, en filial av NOBA Bank Group