Kort eller lang løpetid på lånet?

Løpetid er et begrep som dekker tidsperioden når et lån skal tilbakebetales. Løpetiden bestemmes av deg sammen med den utlåneren du har valgt. Det er stor forskjell
på hvor lang løpetiden kan være, og dette avhenger mye av hvilken type lån det gjelder og dine egne individuelle behov og betalingsevne.

Enten du trenger ekstra penger i 30 dager, 12 måneder eller opptil 15 år, er dette spekteret du vil finne på nettmarkedet i dag. I denne artikkelen skal vi gi deg noen gode råd om hva som er den mest passende løpetiden du bør ha på lånet ditt, og ser på fordeler og ulemper med kort eller lang løpetid på lån.

Hva er løpetid på lån?

Løpetiden er den totale tiden du bruker til å tilbakebetale beløpet du lånte. Løpetiden er altså det samme som perioden for tilbakebetaling. Ved tilbakebetaling må du huske at renter og andre gebyrer også skal betales innen forfallstidspunktet.

Du kan som oftest selv velge hvor lang løpetid du vil ha, og dermed selv bestemme hvor mye du skal betale i månedlige avdrag.

Lånets løpetid spiller dermed en viktig rolle for at du skal få et lån som passer godt til din personlige økonomi. Hvis du vil tilpasse lånet best mulig til nettopp din økonomi, er det avgjørende at du har en god oversikt over din egen økonomiske situasjon.

Med andre ord, dette betyr at du har en god oversikt over hva som går inn på kontoen din for hver måned. Det samme gjelder for hvilke utgifter du har. Det er inntekter minus utgifter som avgjør hvor mye du kan betale ned på lånet i form av månedlige avdrag.

Her gjelder det derfor å være så realistisk som mulig.

Velg derfor aldri en for kort løpetid på lånet for å prøve å spare penger. Enden på visa her vil bare bli at du vil få unødvendige purringer hvis du ikke har nok penger disponibelt til å dekke avdragene.

Husk på dette:

  • Ikke velg for lang løpetid for å få luft i budsjettet
  • Hvis du er for snill med deg selv, kommer det til slutt til å koste deg dyrt
  • Velg derfor en løpetid som ikke er for kort eller for lang. Som et resultat blir lånet tilbakebetalt raskt, men ikke så raskt at økonomien din knekker

Jo lengre løpetid – desto dyrere lån?

Umiddelbart kan det virke som om det er billigere å velge et lån med lang løpetid, ettersom du sprer lånet utover flere måneder/rater, og dermed får lavere avdrag. Men du må huske på at når du velger et lån med lang løpetid, er det ikke bare avdrag du betaler for en lengre periode.

Renter og avgifter løper også for betydelig lengre tid. Derfor, ved å sette opp lånet med en for lang løpetid, kan du faktisk ende opp med å betale mer penger for det samme lånebeløpet. Dette kommer for mange som en stor overraskelse, og det er akkurat derfor det er så viktig å understreke dette!

Vi anbefaler at du ikke velger en lengre løpetid enn nødvendig. På denne måten slipper du unna de ekstra rentene som pålegges på lånet.

Det kan være smart å betale lånet raskt ned, men…

Det er sant at det er en god ide å tilbakebetale et lån raskt, da du bare må betale renter over en kort periode. På en annen side, kan du sette deg selv i en anstrengt økonomisk situasjon hvis ikke du klarer å betjene de store månedlige avdragene.

Du må unngå å sette deg selv i en situasjon der du ikke kan tilbakebetale lånet som avtalt. Dette vil, i beste fall, bare gjøre det enda dyrere for deg, da en ny låneavtale må utarbeides. Hvis du i tillegg bare ignorerer innbetalingene, vil du motta opptil tre purringer, hvor deretter saken vil bli overført til inkasso.

Dette kan til slutt få alvorlige konsekvenser for deg slik som at du blir registrert som en dårlig betaler hos SIS (Statens Innkrevingssentral). Hvis du faller innunder dette, vil det ikke være mulig for deg å få innvilget et lån.

Tilpass løpetiden til din egen økonomi

Det hele handler i bunn og grunn om å velge en løpetid som gir et levelig og realistisk månedlig beløp i avdrag, og som passer godt til din personlige økonomi.

Løpetiden bør derfor justeres i forhold til det beløpet du har til disposisjon pr. måned, slik at du på en realistisk måte kan takle avdragene uten å velte. Med andre ord: før du tar opp et lån og velger hvilken løpetid lånet skal ha, må du sette opp et realistisk budsjett over din personlige økonomi.

Løpetid på smålån

For de såkalte «smålån» er løpetiden svært kort og ligger på mellom 1-45 dager. I den andre enden av alternativene er løpetiden på for eksempel et boliglån, mye lengre, og spenner seg typisk fra 15-30 år. I løpet av denne perioden når du gradvis tilbakebetaler lånet ditt, betaler du selvsagt også renter på lånet ditt.

Løpetiden på lånet ditt avhenger altså av hvor mye penger du ønsker å låne. Det er en stor forskjell på å søke om 10 000 eller 25 000 kroner. Det er åpenbart at jo større lånet er, desto vanskeligere blir det å betale det tilbake på kort tid.

Det finnes både fordeler og ulemper ved å ha en kort eller lang løpetid på lån. Derfor handler det om å velge den riktige løsningen som passer best for akkurat din økonomiske situasjon.

Jo lengre du har lånet, desto dyrere blir det for deg samlet.

1. Du må kunne betale for tjenesten

Først og fremst er det viktig at du kan tilbakebetale lånet innen den fastsatte tiden. Det kan virke fristende å velge en kort løpetid for å tilbakebetale pengene, slik at du får lånet raskt ut av verden, men det er enda viktigere at du overholder betalingsfristen på avdragene i låneavtalen.

Hvis du ikke betaler de månedlige avdragene tilbake i tide, kan du risikere å motta purringer med ekstragebyrer eller, i verste fall, bli oppført i registeret til SIS.

2. Lån Ikke penger med lengre løpetid enn du trenger

Samtidig er det viktig at du ikke låner pengene lengre enn du virkelig trenger. Hvis du har mulighet til å tilbakebetale pengene tidligere enn avtalt, så gjør det og ikke ha en lengre løpetid enn strengt tatt nødvendig.

Finn den rette balansen

Det er alltid kostnader knyttet til tilbakebetaling, og det er billigere for deg hvis du kan tilbakebetale lånet i sin helhet, så snart som mulig. Så, det handler i bunn og grunn om å finne balansen mellom lengden på løpetiden til lånet og hvor mye du er i stand til å betale i faste avdrag hver måned, samtidig som det er tilpasset levelige vilkår.

Legg igjen en kommentar

Navi Banker is a global comparison service simplifying bank products and your choices when you need to borrow or save money.

We compare personal finance solutions such as loans, saving accounts, credit cards, and more.

Contact

Company Name
Upworth Solutions ApS

Address
Nupark 51, 7500 Holstebro
Denmark

Get in touch
hello@navibanker.com

naviBanker.com ("we") is not a lender, a financial advisor, or any kind of financial institution. We simply compare financial products and services to help users save money and time. We are not responsible for incorrect information or inaccuracy of interest rates, company information, or any other data - responsibility, therefore, falls on the customer to always check that the information is correct before using a service.

Våre samarbeidspartnere

Defero, Arcadia Finans,  Sambla, Zmarta, Kredittlånet, re:member, Motty, TF Bank, Uno Finans, SuperFinans, Zensum, Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group, Nordax Bank, en filial av NOBA Bank Group