Alt du bør vite om renter

Noen ganger kan det være nødvendig å låne penger når det er noe du
mangler. Lån kan være den nødvendige økonomiske hjelpen som betyr at du igjen
får hodet over vannet når det gjelder din personlige økonomi. Men hvor mye vet
du egentlig om rentene som du må betale på lånet ditt? 

I denne artikkelen skal vi prøve å hjelpe deg til å bedre forstå hva som viktig å ta hensyn til når du skal finne det beste forbrukslån i jungelen av tilbud som du daglig blir bombardert av fra låneselskaper på nettet. Vi skal i denne artikkelen se på hvilken betydning renter har for hvor gode betingelser du kan få på lånet ditt, så bli med oss videre.

Hva er APR-verdien for et lån?

Når du skal starte jakten på det billigste og beste lånet for akkurat deg og din økonomiske situasjon, er det noe som kalles APR-verdi som du må ta hensyn til. APR står for årlig prosentsats, som er de totale årlige kostnadene du har på lånet ditt.

APR-verdien på et lån blir ofte enkelt forklart som en form for kilopris på lånet. Den utlåneren som tilbyr den laveste APR-verdien, kan, med andre ord, tilby deg det billigste lånet.

Alle banker og låneselskaper er underlagt et krav i henhold til lov om kredittavtale og forskrifter om prismerking om å oppgi APR-verdien, sammen med all annen informasjon om lånet. APR-verdien gir nemlig det virkelige og totale bildet av hva du årlig faktisk må betale for lånet ditt.

I praksis, betyr dette at når du beregner APR-verdien for et lån, må alle kostnader, både etableringsgebyrer, avgifter og ekstra omkostninger, samt renter, inngå i beregningen. Dette kan avgjøre hvorvidt du bør velge et bestemt lån i stedet for et annet, så sjekk alltid APR-verdien på lånet du blir tilbudt.

Hva er renter på lån?

Renter på lån er i utgangspunktet en kostnad som er oppgitt og beregnet som en prosentandel av et bestemt lånebeløp.

La oss ta et eksempel; hvis du låner 10.000 kroner i banken eller via en av de mange utlånere på nettet, og dette lånet i henhold til låneavtalen har en rentesats på 20%, må du betale 20% av 10 000 kr – dvs. 2000 kr – i renter.

Så, hvis du tilbakebetaler lånet innen ett år, må du betale tilbake totalt 12 000 kr, siden du må betale renter i tillegg til lånebeløpet.

Eksemplet ovenfor er veldig enkelt og logisk, og det gir et generelt bilde av hva renten faktisk indikerer. Men, i praksis er det en kjent sak at denne opplysningen alene ofte er villedende og de faktiske årlige kostnader på lånet ditt kan vise seg å overstige dette beløpet betydelig.

Et lån kommer med flere typer renter

Det er derfor viktig at du er klar over at i eksemplet ovenfor er det bare snakk om den nominelle renten, som er renten som gir en enkel indikasjon på hva du må betale når du låner penger. Hva denne renten faktisk blir, avhenger av den spesifikke låneavtalen og vil således variere fra de ulike typene lån og tilbyderne.

Hvis du leter etter lån på nettet eller i en eller annen bank, vil långiveren ofte gi veiledning om en gitt rente. Dette er imidlertid bare en guide, og du må være forsiktig med å tro at denne renten vil bli brukt i forhold til din spesifikke låneavtale. Dette skyldes at noen renter er beregnet i forhold til den enkelte låner, slik at risikoen blir kompensert mot lånets kostnad.

Nominell rente

Den nominelle renten er imidlertid ikke verdt mye i seg selv, og hvis du bare bruker denne som utgangspunkt, får du ikke et rettferdig bilde av hvilket lån som er det billigste. Nedenfor vil du bli presentert med noen rentekonsepter som også er relevante når du vurderer renten på de ulike typer lån.

Effektiv rente

Den effektive renten er generelt mer pålitelig enn den nominelle renten, da den viser på en klarere måte hvor mye du i realiteten må betale for å låne penger fra en bank eller en utlåner på nettet. Det ligger også i betegnelsen «effektiv» at dette gir et tydeligere bilde i målingen når du skal sammenligne lån.

Inkludert i effektiv rente finnes også rentesatsen, noe som ellers kan være vanskelig å kartlegge utfra omfattende lånedokumenter, hvorfor den effektive renten er et mer nøyaktig estimat av hva som skal betales i renter på et gitt lån.

Slik unngår du også å måtte gjøre den besværlige beregningen som kreves før du finner renten, noe som kan være vanskelig hvis du ikke har stor interesse eller forståelse for økonomi.

Lån med flytende eller fast rente

Et viktig hensyn å ta når det gjelder renten på lånet ditt, er hvorvidt du bør velge et lån med fast eller flytende rente. Dette er de to primærrente-modellene som finnes i lånemarkedet, og det er derfor viktig at du velger den modellen som du er mest komfortabel med.

Nedenfor har vi beskrevet fordelene og ulempene ved begge disse rentetypene, slik at du kan få en ide om hvilket alternativ som er optimalt for nettopp din situasjon. Med et lån med flytende rente, menes det at lånet regelmessig justeres parallelt med markedsrenten.

Med andre ord, betyr dette at du har muligheten til å få en høyere eller lavere rente enn hva som var utgangspunktet da du tok opp lånet.

Flytende rente

Det finnes flere typer lån med flytende rente, og forskjellen er at noen har hyppigere rentejusteringer enn andre. For eksempel, finnes det lån hvor renten justeres hvert år, mens det også finnes andre typer lån hvor renten kun kan justeres hvert femte år.

Med et lån med flytende rente er det mulig å få en lavere rente på lånet dersom markedsrenten skulle falle, men det er også risiko for at renten kan stige i løpet av den samme perioden.

Derfor er det generelt et spørsmål om riktig dømmekraft om du har tillit til at renten vil falle, eller om du mener at renten vil stige, slik at et lån med flytende rente ikke nødvendigvis er den mest ideelle løsningen for deg. Med et fastrentelån unngår du bekymringer med hensyn til endringer i markedsrenten, og du kan derfor generelt sove bedre om natten.

Dette skyldes at renten ikke endres i løpet av låneperioden, med mindre du velger å konvertere lånet, slik at renten igjen justeres.

Fast rente – en tryggere rentemodell

Fastrente-modellen er, som navnet antyder, en pålagt fast rente, som det som regel ikke er mulig å endre i løpet av låneperioden. Denne modellen kan være attraktiv, for eksempel hvis markedsrenten har vært lav i lang tid, og fastrenten er derfor relativt lav, men dette er likevel ingen garanti for at markedsrenten vil forbli lav.

Fordelen med fast rente er at hvis markedsrenten senere viser seg å øke, unngår du likevel høyere rentekostnader.

Kan ha motsatt effekt

I tillegg må du også være klar over at fastrenten også kan ha motsatt effekt. For eksempel, kan du ta opp et lån med en gjennomsnittlig rentesats, og hvis markedsrenten faller kraftig, kan det være nødvendig å omlegge lånet, noe som kan bli dyrt for deg i form av administrative kostnader.

I forhold til lån med flytende rente kan det sies at fastrenten ofte ligger godt over markedsrenten og dermed rentebeløpet. Dette skyldes det faktum at du ikke har samme risiko for plutselige renteøkninger, som du for eksempel har med lån med flytende rente, og derfor må du kompensere for en sikrere rentemodell.

I tillegg kan du også ta det litt mer med ro når det hersker internasjonal uro og det er snakk om at renteøkninger, da dette ikke påvirker deg som har valgt den sikre løsningen i form av et fastrentelån, og fremdeles sover godt om natten.

Legg igjen en kommentar

Navi Banker is a global comparison service simplifying bank products and your choices when you need to borrow or save money.

We compare personal finance solutions such as loans, saving accounts, credit cards, and more.

Contact

Company Name
Upworth Solutions ApS

Address
Nupark 51, 7500 Holstebro
Denmark

Get in touch
hello@navibanker.com

naviBanker.com ("we") is not a lender, a financial advisor, or any kind of financial institution. We simply compare financial products and services to help users save money and time. We are not responsible for incorrect information or inaccuracy of interest rates, company information, or any other data - responsibility, therefore, falls on the customer to always check that the information is correct before using a service.

Våre samarbeidspartnere

Defero, Arcadia Finans,  Sambla, Zmarta, Kredittlånet, re:member, Motty, TF Bank, Uno Finans, SuperFinans, Zensum, Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group, Nordax Bank, en filial av NOBA Bank Group